Actueel

Griepvaccinaties

Griepvaccinaties nu regelen! »

Loop samen met ons de Damloop

Doe mee in ons bedrijventeam »

Naar de EK in Oekraine? Denk aan uw vaccinaties!

Mazelenepidemie in Oekraine »

Beveiliging medische gegevens

Uitzending Zembla »

Tarieven 2012

Nieuwe tarieven voor 2012 »

Corporate brochure Health Services

Corporate brochure Health Services »


Travel Clinic

Bij onze Travel Clinic kunt u ondermeer terecht voor:
Griepprik
Vaccinaties
keuringen

Health Services levert reguliere arbodienstverlening en specialistische bedrijfsgeneeskundige zorg, bijvoorbeeld op het gebied van offshore, luchtvaart, slaapproblematiek (wisselende diensten), stralingsgeneeskunde, tropengeneeskunde en toxicologie. Dankzij onze rijke historie hebben onze professionals veel ervaring met dienstverlening aan Engelstalige bedrijven en bedrijven die Engels- of anderstaligen met de voertaal Engels in dienst hebben.

Onze professionals kijken verder dan verzuim alleen, zij kijken naar alle factoren die van invloed zijn op het functioneren, zowel in de werk- als thuissituatie. Zo wordt niet alleen het verzuim, maar ook de oorzaak aangepakt. Kortom Health Services biedt duurzame oplossingen die de inzetbaarheid van uw medewerkers bevorderen.

werkgever werknemer